Ny diktsamling nu i höst: Tecken för häst – En triptyk

Det är med stor glädje och ganska mycket spänning som jag denna höst kommer med en ny diktsamling. Min sjätte. Den här gången på ett nytt förlag. Och det har varit en stor glädje att samarbeta med förlaget Fri press. I skrivandets stund är denna samling, som jag valt att kalla triptyk, i Polen för att få sin slutliga fysiska manifestation! Säg triptyk och de flesta tänker kanske på bildkonst, kyrklig konst, tredelad sådan. En triptyk kan vara som ett skåp med en mittendel och två flyglar som kan stängas om mittendelen, I det här fallet handlar det om poesi. Och i litteraturens värld finns också triptyken. En tredelad svit. Så kan jag beskriva Tecken för häst. En bredare mittdel som flankeras av ett ”före” och ett ”efter”. Ungefär så.

Jag har velat göra den här länge, har arbetat med den länge, men mittendelen är helt ny. De andra delarna har utvecklats som just bilder i mitt medvetande; i den process som också är ett slags konstnärlig process. Ordens. Livets och dödens processer ryms här, minnen och drömmar. Denna min sjätte diktsamling, till formatet liten, har följt mig på resan/resorna. De inre och yttre. Inte minst hästen som symbol och kraftdjur har varit med mig under lång tid. Jag är mycket tacksam för redaktören Dag Perssons slutliga omslagsbild och idé (Fri press förlag): En remix av en mycket känd grottbild: Lascaux II. Den säger något om tidsperspektiv. Den är i sanning ett tecken. Typsnittet som är satt i The Fell Types är ett annat medvetet val,

se https://iginomarini.com/fell/the-revival-fonts/


Post a Comment

Your email is never shared. Required fields are marked *

*
*