Pandemi-antologi, Brev till framtiden. Angela Garcia & Taliah Pollack (red)

En aktuell mångfald röster kring vår tids pandemi


Nyligen kom antologin Brev till framtiden ut. Jag medverkar med en text. Sammanlagt får man ta del av 21 brev. Underrubriken är: Om den orörliga resan genom året 2020.

Post a Comment

Your email is never shared. Required fields are marked *

*
*